ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛІТНЮ ШКОЛУ З ПРОГРАМУВАННЯ

1. Загальні положення

        1.1. Мета школи − надання українським та зарубіжним студентам можливості проявити свою майстерність у мистецтві розробки алгоритмів та складанні програм на високому міжнародному рівні, підвищення якості навчання з дисциплін, які передбачають програмування й алгоритмізацію у вищих навчальних закладах, сприяння підготовці фахівців високої кваліфікації в галузі програмування, налагодження транскордонного співробітництва та інтеграція нашої освіти в освітній простір європейських держав.

      Для досягнення цієї мети потрібно виконати такі завдання:

- сформувати та відібрати кваліфіковані викладацькі кадри, що здатні організовувати й забезпечувати професійну підготовку студентів-програмістів до змагань високого рівня як тренерів і керівників команд;

- відібрати й підготувати найсильніші команди для різних міжнародних студентських професійних змагань;

- забезпечити обмін досвідом між студентами та викладачами, які активно працюють в царині програмування та алгоритмізації і займаються підготовкою фахівців з сучасних інформаційних технологій;

- донести поєднання лекцій під час цих шкіл, хороші авторські задачі, складені на їх основі, та аналіз розв’язків цих задач до широкої студентської аудиторії;

- стимулювати налагодження ділових контактів між студентами і тренерами команд з різних міст України;

- налагодження транскордонному співробітництві, інтеграція в освітній простір європейських держав, обмін досвідом між фахівцями з різних держав.

        1.2. Місце проведення школи. Школа проводиться на базі Ужгородського національного університету, 88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89А.

        1.3. Фінансування. Витрати, пов'язані з відрядженнями команд-учасниць змагань (проїзд, проживання, харчування та інші витрати) повністю бере на себе навчальний заклад, що направляє свою команду. Витрати, пов'язані із проведенням змагання, бере на себе організація, що приймає. Приймаюча організація встановлює для учасників Літньої школи організаційний внесок з метою часткового покриття своїх витрат. Організація, що приймає має право залучати для загального проведення змагань або інших заходів Літньої школи будь-які зовнішні організації або окремих фахівців.

        1.4. Учасники школи. До участі в школі допускаються студентські команди програмістів вищих навчальних закладів України або інших країн (не більше трьох команд від одного університету). Участь команди в школі повинна бути погоджена із організацією, що її проводить. Організація, що проводить школу, визначає кількість команд та їхній регіональний склад, виходячи із власних можливостей і міркувань щодо найкращого вирішення завдань, що стоять перед Літньою школою. До складу кожної команди входить не більше 3-ох студентів вищого навчального закладу. До складу команди також можуть бути включені студенти з ліцеїв, коледжів й інших навчальних закладів, які організаційно входять до складу одного навчального комплексу, а також команди школярів. Команду супроводжує тренер або керівник команди з числа викладачів, співробітників, аспірантів або студентів ВНЗ. В якості тренера (керівника) команди навчальний заклад виділяє висококваліфікованого фахівця, експерта в галузі програмування й алгоритмізації.

        У зв’язку з можливостями сторони, що приймає, пріоритет  буде надано командам, які показують кращі результати на змаганнях, що проводяться під егідою ICPC.

        1.5. Мова. Офіційними мовами змагання, пов’язаними з документоводством, є англійська та українська мови. Мовами програмування є С++, Pascal, Java, С#. Конкретні версії мов програмування й характеристики компіляторів команди з'ясовують самостійно в процесі змагання, вони не можуть бути змінені на їх вимогу.

2. Правила проведення змагання

        2.1. Тривалість Літньої школи - 9 днів. 1 та 9 день змагань будуть організаційні, 5 день - екскурсії, 2, 3, 4, 6, 7 та 8 дні – змагальні. Школу присвячено розв’язанню тематичних завдань. Планується запросити кращих авторів завдань із різних країн. У кожен із цих днів проводяться: 1) авторська лекція, де розглядається одна з важливих алгоритмічних тем; 2) змагання по розв’язанню задач, частина з яких присвячена темі лекції (інші теми залишені для довільного вибору автора); 3) розбір задач; 4) змагання з довирішення ще не розв’язаних задач поточного та всіх минулих днів; 5) підсумки дня. 

        2.2. Номінації. Під час Літньої школи визначаються переможці у наступних номінаціях: основний тур змагань, найкраще з точки зору автора рішення дня, лідер з довирішення задач.

        2.3. Оцінювання. У кожній із зазначених номінації рейтинг команди визначається окремо. Переможець за результатами основного туру та довирішення визначається за правилами АСМ (штрафний час у довирішенні визначається лише за кількістю спроб без  врахування часу відправлення задач). Найкраще з точки зору автора рішення обирається автором із власних міркувань, наприклад: оригінальне, швидке, єдине, коротке, гарне або наполегливе розв’язання.

3. Орієнтовна програма.

         День заїзду

Час

Подія

09:00 – 17:00

Реєстрація

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 15:00

Відкриття І Літньої школи з програмування

15:00 – 15:30

Жеребкування

15:30 – 17:00

Налаштування та перевірка робочих місць

18:00 – 19:00

Вечеря

 

Робочі дні

Час

Подія

08:00 – 08:30

Сніданок

08:30 – 10:00

Лекція

10:00 – 15:00

Основний тур

15:00 – 15:30

Обід

15:00 – 16:30

Розбір задач основного туру

16:30 – 18:30

Дорозв’язання задач

17:00 – 19:00

Екскурсії, розваги

19:00 – 20:00

Вечеря

 

 

                                                                                                 

                                                                    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                                            ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ"
                                              вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел. (044) 248-25-14

   Від 20.05.2019    22.1/10-1965                                                            

   На № ________ від   _________

                                                                                                                                         Ректорам вищих навчальних
                                                                                                                                                       закладів

Щодо проведення Всеукраїнської Літньої
студентської школи з програмування 

Шановні колеги !

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» повідомляє, що  з 08 по 16 серпня  2019 року на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет» відбудеться Міжнародна літня студентська школа з програмування.

Літня школа спрямована на підготовку фахівців високої кваліфікації в галузі програмування, надання українським і зарубіжним студентам можливості проявити свою майстерність у мистецтві розробки алгоритмів та складанні програм на високому міжнародному рівні.

Детальну інформацію щодо умов проведення Міжнародної літньої студентської школи з програмування можна отримати на сайті: codeschool.uzhnu.edu.ua.

Координатори школи з програмування: Міца Олександр Володимирович, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій, тел.: (0312) 65-52-50; е-mail: alex.mitsa@uzhnu.edu.ua, Повхан Ігор Федорович, декан факультету інформаційних технологій, e-mail: f-it@uzhnu.edu.ua.

Просимо сприяти участі студентів-програмістів у роботі ІV Міжнародної літньої студентської школи з програмування.

          

 З повагою

 В.о. директора 

 

Ю. І. Завалевський

 


 

                                                                     

  • Створив: admin
  • Обновлено: 14. 06. 2019